BẢN CAM KẾT Về việc  phòng, chống dịch  sốt xuất huyết

15/ 03/ 2018 09:09:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

 

 

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           Hồng Thái, ngày 21 tháng 8 năm 2017

BẢN CAM KẾT

 Về việc  phòng, chống dịch  sốt xuất huyết
                 Kính gửi: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Xuyên
                                Trường MN Hồng Thái

               Thực hiện văn bản chỉ đạo số 173/PGD&ĐT ngày 08/8/2017; Công văn số 189/PGD&ĐT ngày 18/8/2017 của Phòng GD&ĐT Phú Xuyên; trường MN Hồng Thái cam kết thực hiện phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết trong trường học như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bệnh dịch bệnh theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT và hướng dẫn của Phòng Y tế, trạm y tế;

2. Tổ chức tuyên truyền 2lần/tuần tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh về phòng dịch sốt xuất huyết

3. Tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp học thu gom rác phế liệu, làm sạch môi trường trước khi bước vào năm học mới và trong suốt thời gian năm học.

4. Thường xuyên thau rửa dụng cụ chứa nước (bể nổi, ngầm, bể mái, hòn non bộ, cây cảnh, chậu hoa…); thả cá diệt bọ gậy; kiểm tra hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo không có các điểm ứ đọng nước;

5. Chỉ đạo đội xung kích diệt bọ gậy, cán bộ y tế trường học thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để phát sinh các ổ chứa bọ gậy trong trường học.

6. Phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn kiểm tra định kỳ 3 ngày/lần mật độ muỗi trong nhà trường, phối hợp phun thuốc diệt muỗi khi có chỉ định.

7. Hàng ngày, theo dõi chặt chẽ sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên tại trường học, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh,. không để trường hợp bị sốt đi học học, đi làm việc, đồng thời yêu cầu đến cơ sở y tế để khám, điều trị.

8. Tuyệt đối không giấu khi có dịch bệnh xảy ra tại trường học.

Nhà trường chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT và UBND xã về những nội dung cam kết phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết trong nhà trường./.

Nơi nhận:

-  Như đề gửi;

- UBND xã (Để B/cáo);

- Trạm Y tế (Để P/hợp, giúp đỡ);

- BGH (để kiểm tra)

- Đội xung kích, giáo viên (để thực hiện)

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(ký, đóng dấu)

 

 

  Trần Thanh Thủy

 

 

Viết bình luận