THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ SƠ KẾT HỌC KỲ I

 Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học 2020-2021 của trường mầm non Hồng Thái.

       Nhà trường xin thông báo lịch nghỉ kết học kỳ I – năm học 2020-2021.

            Kính mong các bậc PHHS phối hợp thực hiện.

      Trân trọng!