LAN TOẢ - KẾT NỐI YÊU THƯƠNG, KHẲNG ĐỊNH TÌNH ĐOÀN KẾT TẠO NÊN SỨC MẠN

🍒Thực hiện theo sự chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của UBND xã Hồng Thái từ ngày 10/9/2021 đến ngày 12/9/2021 về lấy mẫu xét nghiệm PCR đại trà cho toàn dân đang cư trú trong địa bàn xã Hồng Thái.

👉👉👉 Từ ngày 10/9 đến ngày 12/9/2021 GV, NV trường MN Hồng Thái đã tham gia hỗ trợ với Trạm y tế xã Hồng Thái đến tại các thôn trong xã về lấy mẫu xét nghiệm PCR.

🌹🌹🌹 Với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương GV, NV trường MN Hồng Thái đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

💥💥 CÙNG CHUNG TAY ĐỂ CHIẾN THẮNG DỊCH COVIT_19💯💯.                                    

 

 

 

 

 

 

 

🍒