THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

Trư­ờng Mầm non Hồng Thái

                                                                                                                                           Hồng Thái, ngày 27 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

Năm học 2017 - 2018

          Kính gửiCác bậc cha mẹ học sinh có con trong độ tuổi mầm non        

          Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-PGD&ĐT huyện Phú Xuyên ngày 09 tháng 5 năm 2017 V/v Tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 – 2018.

        Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh giao cho Trường Mầm non Hồng Thái năm học 2017 - 2018. Trường Mầm non Hồng Thái thông báo tuyển sinh năm học 2017 - 2018 như sau:

1-Qui định đối tượng tuyển sinh : 

- Tuyển sinh trực tiếp trẻ từ 13 tháng đến 5 tuổi (chưa ra lớp).

2-Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh:

* Chỉ tiêu học sinh tuyển mới: 93 trẻ. Trong đó:

- Trẻ 5 tuổi: 4 trẻ

- Trẻ 4 tuổi: 1 trẻ

- Trẻ 3 tuổi: 11 trẻ

- Trẻ từ 13 - 36 tháng tuổi: 77 trẻ ( Ưu tiên trẻ có số tháng tuổi nhiều hơn)

* Tuyến tuyển sinh: - Tuyển sinh trẻ có hộ khẩu tại xã Hồng Thái.

3. Hồ sơ tuyển sinh:

3.1. Đơn xin học (Theo mẫu quy định)

 3.2. Bản sao giấy khai sinh (Kèm theo bản chính để đối chiếu)

 3.3. Bản photo sổ hộ khẩu gia đình hoặc sổ tạm trú (không cần công chứng), kèm theo bản chính để đối chiếu, hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa phương của công an xã cấp

 3.4. Giấy chứng nhận loại tật do cơ quan y tế cấp. (Đối với cháu khuyết tật)

4. Thời gian tuyển sinh:

- Thời gian làm việc : Sáng: từ 7h00’ đến 10h00 ; Chiều: từ 14h30’ đến 16h30

- Từ ngày 19/6 đến ngày 22/6/2017: Tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi chưa ra lớp

- Từ ngày 03/7 đến ngày 06/7/2017:

          + Nhà trường tiếp nhận hồ sơ cho những học sinh 5 tuổi đã được tuyển sinh trực tuyến.

+ Tuyển sinh trực tiếp trẻ từ 13 tháng đến 4 tuổi (chưa ra lớp) và đối chiếu hồ sơ của học sinh cũ đã theo học tại trường. Cụ thể như sau:

+ Ngày 03/7/2017:

- Nhà trường tiếp nhận hồ sơ của trẻ 5 tuổi đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Tuyển sinh trẻ mẫu giáo độ tuổi 3 tuổi, 4 tuổi chưa ra lớp

- Đối chiếu hồ sơ của học sinh mẫu giáo đã theo học năm học 2016 -2017.

+ Ngày 04/7 đến 05/7/2017: 

- Tuyển sinh trẻ nhà trẻ độ tuổi nhóm 25-36 tháng chưa ra lớp.

- Đối chiếu hồ sơ của học sinh nhà trẻ đã theo học năm học 2016 -2017.

+ Ngày 06/7/2017:  Tuyển sinh trẻ nhà trẻ độ tuổi 13-24 tháng chưa ra lớp (nếu còn chỉ tiêu )

Lưu ý: Đối với học sinh cũ của trường, trong các ngày từ 03/7 đến 06/7/2017 phụ huynh học sinh mang bản chính sổ hộ khẩu đến các điểm trường để đối chiếu với hồ sơ cũ.

5. Địa điểm đăng ký tuyển sinh và nhận hồ sơ :

- Điểm trường tại thôn Duyên Yết: Đối với các cháu từ 13 tháng đến 4 tuổi (chưa ra lớp)có hộ khẩu thường trú tại thôn Duyên Yết 

- Điểm trường tại thôn Duyên Trang: Đối với các cháu từ 13 tháng đến 4 tuổi (chưa ra lớp) có hộ khẩu thường trú tại thôn Duyên Trang

- Điểm trường tại thôn Lạt Dương (xóm 6): Đối với các cháu từ 25 tháng đến 4 tuổi (chưa ra lớp) có hộ khẩu thường trú tại thôn Lạt Dương

Trường mầm non Hông Thái kính đề nghị các bậc cha mẹ học sinh có con em trong độ tuổi vào học tại trường trong năm học 2017-2018, đến trường đăng ký tuyển sinh, nộp và đối chiếu hồ sơ cho các cháu đầy đủ, đúng thời gian quy định.    

                                                                                                                                                            TM. NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                       

                                                                                

                                                                                                                                                                  Trần Thanh Thủy