Kế hoạch đoàn thanh niên năm 2017 -2018

   ĐOÀN XÃ HỒNG THÁI

CHI ĐOÀN MN HỒNG THÁI

           ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN

NĂM HỌC 2017 – 2018

           Căn cứ chương trình công tác Đoàn của Đoàn xã Hồng Thái

          Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của chi bộ - Ban giám hiệu nhà trường về nhiệm vụ  năm học 2017-2018.

         Căn cứ vào tình hình thực tế của chi đoàn trường mầm non Hồng Thái.

         Chi đoàn mầm non Hồng Thái tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua và khắc phục khó khăn còn tồn tại nhằm xây dựng hoạt động công tác đoàn trong trường học mạnh về chất lượng và số lượng. Chi đoàn trường mầm non Hồng Thái xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

        Triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy,  cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành các hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhà trường, cộng đồng và xã hội.

          Phát huy tính tích cực, chủ động từ chi đoàn trong tổ chức các hoạt động Đoàn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          Năm học 2017-2018, Đoàn Thanh niên trường mầm non Hồng Thái tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

           1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện tốt Chỉ thị 42-CT/TW về công tác GD tư tưởng đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2020; Triển khai cuộc vận động “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

          2. Nâng cao hiệu quả trong công tác Đoàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Trọng tâm là kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018). 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 63 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017), 60 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2018), 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

         3. Nâng cao chất lượng tổ chức chi đoàn. Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.
         4. Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giáo dục nhi đồng. Tham gia các hoạt động VHVN - TDTT phát triển thể chất, tinh thần cho thanh niên

         5. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, trồng thêm nhiều cây xanh, nêu cao tinh thần tự giác của mỗi đoàn viên thanh niên trong toàn trường với khẩu hiệu “Cổng trường Em xanh, sạch, đẹp, an toàn”

III. Tình hình chung của chi đoàn

       Tổng số đoàn viên: 27 đoàn viên:27 là nữ

1. Thuận lợi:

   + Trong nhiệm kỳ 2017- 2018 chi đoàn mầm non Hồng Thái hoạt động có nhiều thuận lợi, luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc và trực tiếp của đoàn xã Hồng Thái trong các phong trào hoạt động chi đoàn, sự quan tâm của chi bộ Đảng, nhà trường

    + Trình độ chuyên môn: 9 đại học sư phạm mầm non, 1 cao đẳng sư phạm mầm non, 1 cao đẳng kế Toán, 1 văn thư, 2 trung cấp nấu ăn

   + Trình độ chính trị: 6 đảng viên

   + Đội ngũ đoàn viên chi đoàn nhà trường luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm tâm huyết với nghề, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

    + Sự quan tâm giúp đỡ mọi mặt của nhà trường, sự phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đối với các phong trào hoạt động chi đoàn

     + Tình hình đời sống của chị em đoàn viên chi đoàn tương đối ổn định

     + Lực lượng đoàn viên trẻ, năng nổ nhiệt tình trong công tác.

2.Khó khăn:

   - Công tác chuyên môn chiếm nhiều thời gian nên hoạt động của chi đoàn gặp nhiều khó khăn.

   - Đa số đoàn viên toàn là nữ nên cũng khó khăn trong mọi hoạt động

   - Đa số là con nhỏ nên, còn khó khăn về mặt thời gian.

   - Đoàn viên chi đoàn không tập trung tại một điểm trường mà phân bố ở 5 khu.Sinh hoạt chi đoàn chưa thường xuyên, chủ yếu là trao đổi qua điện thoại.

IV. Nội dung và chương trình hoạt động

1 . Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống

a. Chỉ tiêu

   - 100% đoàn viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nghị quyết của Đảng, thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ các cuộc thi do xã đoàn phát động cũng như huyện Đoàn phát động

   - 100% đoàn viên có lối sống và tác phong gương mẫu đúng với tư cách là Đoàn viên chi đoàn giáo viên, xứng đáng là tấm gương sáng cho các cháu noi theo

   - 100% đoàn viên thực hiện các ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh và các hoạt động khác của Đoàn, Đội, Hội.

b. Biện pháp

   - Mỗi đoàn viên luôn chấp hành tốt điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thường xuyên trao đồi lý luận chính trị, kiên định nền tảng cách mạng, phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Mỗi đoàn viên trong chi đoàn đều có ý thức học tập lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh

   - Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị và tác phong của đoàn viên

   - Đoàn viên tham gia đầy đủ các hoạt động sinh hoạt chủ điểm trong năm như:

   + Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/02

   + Ngày thành lập Đoàn thanh niên Việt Nam 26/3

   + Ngày quốc tế phụ nữ 8/3

   + Ngày thương binh liệt sỹ 27/7

   + Ngày thành lập liên hiệp Phụ nữ ViệtNam 20/10

    + Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

    + Ngày thành lập hội liên hiệp thanh niên Việt Nam

    - Tham gia đầy đủ các đợt dọn vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của Đoàn xã.

2. Công tác chuyên môn

a. Chỉ tiêu

    -  100% đoàn viên thanh niên có đạo đức tốt. Thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước và gia đình đạt gia đình văn hóa.

    - 100% đoàn viên thanh niên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường, quy tắc ứng xử, chuyên môn xếp chuẩn, khá về nghề nghiệp giáo viên mầm non trở lên.

     - 100/% Thực hiện tốt các chỉ đạo của chi bộ về các hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

      -100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b. Biện pháp

* Ban chấp hành chi đoàn

     -  Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của chi bộ, BGH nhà trường tới toàn thể đoàn viên trong chi đoàn.

    - Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp uỷ, công đoàn, đoàn thể để triển khai “ Chương trình hoạt động Đoàn năm học 2017-2018”.

     - Xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động theo từng tháng, theo chủ điểm trọng tâm.

    - Đôn đốc đoàn viên thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tham gia đọc sách trong tủ sách pháp chế của nhà trường (vào chiều thứ sáu mỗi tuần) để tự bồi dưỡng nâng cao cho mình những nhận thức cơ bản về chuyên môn

* Đoàn viên:

     - Tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động do nhà trường tổ chức để nâng cao chuyên môn, Quản lý và chăm sóc học sinh.

    - Tích cực tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ, đổi mới về cách nghĩ, cách làm.

    - Thực hiện đóng Đoàn phí đầy đủ.

    - Ứng dụng CNTT vào các hoạt động giảng dạy 1 cách thiết thực và hiệu quả

 3. Công tác củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng

 a) Công tác củng cố tổ chức Đoàn:

* Chỉ tiêu  

   - 100/% đoàn viên thực hiện chế độ hội họp theo đúng điều lệ Đoàn, lưu trữ công văn, sổ ghi chép, văn bản họp ban chấp hành chi đoàn

     - 100% các thành viên trong chi đoàn tạo thành khối đại đoàn kết, giữa chi đoàn và nhà trường

    - 100% các thành viên trong chi đoàn tham gia tốt các hoạt động của trường, của chi đoàn, đoàn cấp trên.

    - 100% các thành viên trong chi đoàn được tham gia sinh hoạt Đoàn và được trưởng thành Đoàn (phù hợp với điều kiện của tổ chức)

* Biện pháp

     - Tham gia hội họp đầy đủ theo triệu tập của Đoàn cấp trên

    - Thu đoàn phí đúng quy định

     - Đoàn kết tốt với các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường

      - Vận động đoàn viên tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của địa phương

      - Tổ chức kết nạp Đoàn viên và trưởng thành đoàn theo qui định (phù hợp với điều kiện của tổ chức).

b) Công tác tham gia xây dựng Đảng

* Chỉ tiêu

       - 100%đảng viên thực hiện nghiêm túc công tác nhiệm vụ của người đảng viên

       - 2 đảng viên, 2 quần chúng được chi bộ xét duyệt hồ sơ kết nạp Đảng

* Biện pháp

  • Mỗi đoàn viên có ý thức phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

          - Làm tốt công tác đề xuất đoàn viên xuất sắc với chi bộ nhà trường, đoàn cấp trên

        - Bồi dưỡng và giúp đỡ cho 2 đồng chí Đảng viên dự bị trở thành Đảng viên chính thức, 2 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, 2 đoàn viên ưu tú đã đi học lớp nhận thức về Đảng được chi bộ xét duyệt hồ sơ kết nạp Đảng, 2 đoàn viên ưu tú được cử đi học lớp nhận thức về đảng

* Các chỉ tiêu lớn

       - 100% đoàn viên có trình độ trung học về công nghệ thông tin và  có chứng chỉ tiếng anh A2

       - 1-2 đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến

      - 100% đoàn viên thực hiện tốt công tác chuyên môn

      - Phát triển Đảng: 3 đảng viên

       - Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         - Chi đoàn thảo luận đưa giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

         - BCH chi đoàn xây dựng kế hoạch, xác định các chỉ tiêu

         - Họp quán triệt sâu sắc việc thực hiện nhiệm vụ 100% đoàn viên nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra.

         - Bí thư chi đoàn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện.

        - Phó bí thư, ủy viên nghiên cứu kế hoạch đồng thời tư vấn các biện pháp để có phương hướng phấn đấu, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch.
        - Tổ chức rút kinh nghiệm định kì việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh bổ sung các biện pháp phù hợp với từng thời điểm và điều kiện thực tế của nhà trường.
VI. Kiến nghị

1. Đối với nhà trường

          -Tạo điều kiện giúp đỡ BCH chi đoàn trẻ để chi đoàn hoạt động đạt hiệu quả hơn.

2. Đối với đoàn cấp trên

          - Tổ chức giao lưu với những đơn vị có thành tích về các phong trào đoàn để đơn vị học tập rút kinh nghiệm

         - Tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi đơn vị có điều kiện hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của mình

        - Cần quan tâm đến chi đoàn trường hơn nữa cả về vật chất lẫn tinh thần.

VII. Kết luận:

         Chi đoàn luôn thể hiện sự phấn đấu của tập thể đoàn viên, xây dựng chi đoàn vững mạnh, góp phần thúc đẩy tích cực các hoạt động toàn diện trong nhà trường, giữ vững tập thể lao động xuất sắc và phong trào đoàn của địa phương./.

VIII. Kế hoạch cụ thể từng tháng

9/2017

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của chi đoàn trong năm học 2017– 2018

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

- Chi đoàn đôn đốc đoàn viên trong chi đoàn dọn dẹp vệ sinh, nhổ cỏ ở sân trường làm đẹp cảnh quang môi trường để chào đón năm học mới

- Đôn đốc đoàn viên làm đồ dùng đồ chơi dạy học

- Học tập, xây dựng bài giảng E-learning

10/2017

- Lên kế hoạch hoạt động tháng 10 dựa theo kế hoạch chỉ đạo của nhà trường: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong trường mầm non, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

- Dưới sự chỉ đạo của nhà trường, chi đoàn đôn đốc các đoàn viên tại nhóm lớp rèn văn nghệ cho trẻ chuẩn bị vui tết trung thu tại từng khu .

- Họp chi đoàn lấy ý kiến đề nghị chi bộ xét duyệt hồ sơ kết nạp Đảng

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua chào mừng ngày Phụ nữ ViệtNam20/10.

- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ

- Giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú đề nghị chi bộ cử đi học lớp nhận thức về Đảng.

11/2017

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/11.

- Đăng ký thao giảng tiết dạy tốt chào mừng ngày Nhà giáo ViệtNam 20/11.

- Tâp văn nghệ chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam.

- Chi đoàn đôn đốc đoàn viên đến dự buổi lễ mít tinh ngày  20/11 do nhà trường và UBND xã tổ chức.

- Họp chi đoàn lấy ý kiến đề nghị chi bộ chuyển Đảng chính thức cho quần chúng ưu tú.

- Đôn đốc đoàn viên tham gia đầy đủ và tích cực hội thi “xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”  cấp trường “ dự kiến” .

- Tiếp tục học tập cách xây dựng chương trình CSGD theo hướng dẫn mới

- Lên kế hoạch hoạt động tháng 12

12/2017

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND Việ tNam 22/12.

- Đôn đốc đoàn viên tại các nhóm lớp tổ chức cho trẻ vẽ quà, làm bưu thiếp …tặng chú bộ đội nhân ngày 22/12

- Đôn đốc đoàn viên tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng chuyên đề do huyện tổ chức

- Lên kế hoạch hoạt động tháng 1.

1/2018

- Phát động trong Đoàn viên thực hiệnphong trào làm đồ dùng dạy họcsáng tạo.

- Đôn đốc đoàn viên tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhóm, lớp, dạy kỹ năng sống cho trẻ nếu nhà trường triển khai và tham dự hội thi “xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”  cấp trường “ dự kiến” .

- Đôn đốc đoàn viên thanhniên hăng hái tham gia ngày hội CNTT do trường tổ chức

- Cất dọn, vệ sinh nhóm lớp trước kỳ nghỉ tết

- Lên kế hoạch hoạt động tháng 2.

02/1018

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/02

- Tham gia văn nghệ: Mừng Đảng mừng xuân

- Thi đua dạy tốt, học tốt lấy thành tích chào mừng ngày 3/2

- Tiếp tục học tập cách xây dựng chương trình CSGD theo hướng dẫn mới

- Tham gia tốt ngày hội triển lãm “Đồ dùng dạy học tự làm” do trường tổ chức.

- Tổng hợp thi đua tháng 2 và lên kế hoạch tháng 3.

3/2018

- Đoàn viên hưởng  ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua

- Tham gia phong trào dạy tốt, học tốt chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Tham gia phong trào dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 8/3.

- Tham gia giao lưu “Ngày hội thể dục, thể thao” theo hướng dẫn của đoàn xã nếu có.

- Tổng hợp thi đua tháng 3 và lên kế hoạch tháng 4.

4/2018

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua mừng ngày miềnNamgiải phóng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

- Chi đoàn đôn đốc đoàn viên trong chi đoàn tổ chức hội thi bé khéo tay theo chủ đề

- Chi đoàn đôn đốc đoàn viên trong chi đoànchuẩn bị bài rèn trẻ đến với  hôi thi: “ Hội khỏe măng non”cấp trường.

- Thi đua lập thành tích cho phong trào viết SKKN

- Tổng hợp thi đua tháng 4 và lên kế hoạch tháng 5.

5/2018

- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua mừng sinh nhật Bác 19/5.

- Dưới sự chỉ đạo của nhà trường, chi đoàn đôn đốc các đoàn viên tại nhóm lớpchuẩn bị các tiết mục văn nghệ cô và trẻ cho buổi tổng kết năm học, làm lễ ra trường cho các bé 5 tuổi và vui tết thiếu nhi cho các cháu trước kì nghỉ hè.

- Tổng hợp đánh giá xếp loại thi đua ĐV cuối năm.

6,7,8/2018

- Tham gia các phong trào của nghành, trường, cấp trên phát động

- Tuyên truyền phụ huynh học sinh đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ tại nhà trong kỳ nghỉ hè

- Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn

- Tham gia lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân ngày 27/7/2018

      DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                                                       TM. BCH CHI ĐOÀN

                HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                 BÍ THƯ

 

 

             Trần Thanh Thủy                                                                                                       Nguyễn Thị Thắm