BẢNG THEO DÕI , ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN TRẺ LỚP 5 TUỔI 1

14/ 03/ 2018 16:06:43 0 Bình luận

Trường Mầm Non Hồng Thái                        
                               
BẢNG THEO DÕI , ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN TRẺ LỚP 5 TUỔI 1    
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ ( GỒM 12 CHỈ SỐ)    
NĂM HỌC: 2017 - 2018    
                               
TT HỌ VÀ TÊN CHỦ ĐỀ Tổng CS đạt XLC
TMN Bản thân Gia đình Nghề nghiệp Giao thông Tết MX Thực vật Động vật HTTN
100 100 103 100 101 102 100 100 100 100 100 100
1 Tạ Thái Hà An                            
2 Nguyễn Thế Anh                            
3 Tạ Thị Ngọc Ánh                            
4 Phạm Gia Bảo                            
5 Nguyễn Văn Đạt                            
6 Phạm Quang Đại                            
7 Ng  Vũ Thanh Hà                            
8 Đinh Trung Hiếu                            
9 Ng Phạm Quang Huy                            
10 Lê Chấn Hưng                            
11 Phạm Trung Kiên                            
12 Ng Ngọc Minh Nhật                            

Viết bình luận