Giáo án 5 tuổi

Liên hệ

Giáo án
        Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thức
                          Hoạt động: Làm quen với toán
                          Đề tài: Sắp xếp theo quy tắc
                          Đối tượng: Trẻ 4 – 5 tuổi 
                          Thời gian : 25 – 30 phút 
                           Ngày dạy: 17/09/2020                        
                           Giáo viên: Phan Thị Yến 
                                              Nguyễn Ngọc Diễn
                           

I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết cách sắp xếp theo quy tắc
- Trẻ biết sắp xếp các đối tượng thứ tự theo một quy tắc nhất định
- Trẻ hiểu sắp xếp theo quy tắc là sắp xếp các đối tượng xen kẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần
2. Kỹ năng
-Trẻ có kỹ năng  sắp xếp các đối tượng theo quy tắc
- Trẻ có kỹ năng sắp xếp 2 đối tượng theo quy tắc (lá, hoa) hoặc ( lá, quả)
- Trẻ sáng tạo theo ý thích theo quy tắc 
3.Thái độ
- Trẻ ngoan ,tập trung chú ý và làm theo yêu cầu của cô
- Trẻ hứng thú với tiết học và mạnh dạn tham gia trò chơi 
- Trẻ, đoàn kết, tham gia tích cực vào giờ học.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Sile hình ảnh sắp xếp theo quy tắc 1-1, 1-2, 2-1
- Nhạc chơi trò chơi
- Khung tranh đường riềm trang trí theo quy tắc lá – hoa, hình tam giác – hình vuông, hình tròn – hình chữ nhật
2. Đồ dùng của trẻ
- Bảng gài
- Mỗi trẻ gồm 1 rổ đồ dùng: 3hoa, 3 lá, 3 quả
- Bàn để trẻ xếp
- 10 hình vuông, 10 hình tam giác to
3. Môi trường lớp học
- Lớp 4 tuổi 1 được bố trí, sắp xếp gọn gàng. 

III.Cách tiến hành
Nội dung và tiến trình hoạt động    Phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động
    Hoạt động cuả cô    Hoạt động của trẻ
1.Ổn định tổ chức

2.Phương pháp, hình thức tổ chức

3.Kết thúc

    - Cô giới thiệu khách
- Giới thiệu chương trình: “Bé vui học toán”
a.Ôn ghép đôi
- Xin mời các con bước vào phần thi thứ nhất mang tên: “Thử tài bé yêu”
- Cô cho trẻ lấy mỗi bạn một hình vuông hoặc hình tam giác
- Cô giới thiệu cách chơi: Các con sẽ vừa đi vừa hát theo bản nhạc. Khi có hiệu lệnh ghép đôi các con nhanh tìm bạn có hình giống mình. Bạn nào tìm nhanh, tìm đúng bạn ấy là bạn xuất sắc vượt qua vòng thử tài.
- Cho trẻ chơi 1 -2 lần
b. Dạy trẻ cách sắp xếp theo các quy tắc
 * Quy tắc sắp xếp 1-1.
- Cô cho trẻ quan sát đồ dùng ( hoa – lá) sắp xếp theo quy tắc 1-1
- Quan sát cách trang trí đường viền của khung ảnh và nhận xét
+ Cô trang trí bằng hình gì? 
+ Cô trang trí như thế nào?
+ Cô xếp hoa - lá lại đến hoa - lá. Cứ như vậy cho đến khi hết 3 bông hoa và 3 chiếc lá.
- Cách xếp 1 hoa - 1 lá được sắp xếp lặp đi lặp lại nhiều lần gọi là sắp xếp theo quy tắc. Đây là cách sắp xếp theo quy tắc 1- 1.
* Quy tắc sắp xếp 1- 2.
Dạy trẻ sắp xếp theo mẫu của cô
- Phần thi thứ 2 có tên gọi: “ “Ai thông minh hơn”
- Cô xếp theo mẫu cho trẻ xem 2 chu kỳ: 1 lá – 2 hoa
- Cô dùng để xếp gì? Cô xếp như thế nào? Cô chỉ vào 1 lá - 2 hoa cho trẻ đọc.
Hướng dẫn trẻ xếp đồ dùng của trẻ sau đó cô xếp tiếp 1 chu kỳ trên đồ dùng của cô.
- Cô hướng dẫn trẻ nêu quy tắc trên đồ dùng của trẻ.
* Dạy trẻ sắp xếp theo yêu cầu của cô 1 hình tam giác – 2 hình vuông
- Cô cho trẻ quan sát cách xếp 3- 4 chu kỳ: 1lá – 2 hoa, 1 lá – 2 hoa,1 lá – 2 hoa, 1 lá – 2 hoa ( cô hướng dẫn bằng lời)
- Cô cho trẻ xếp theo mẫu.
- Trẻ xếp xong cô đưa mẫu của cô ra và cùng kiểm tra kết quả ( Cô và trẻ đọc các chu kỳ)
- Cô hướng dẫn trẻ xác định quy tắc sắp xếp 1 - 2 trên đồ dùng của trẻ (1 hình tam giác – 2 hình vuông) 
- Cô kết luận và nêu quy tắc xếp 1- 2 trên đồ dùng của cô ( 1 lá- 2 hoa)
* Quy tắc sắp xếp 2 -1
- Cô xếp 1 chu kỳ theo quy tắc 2-1
- Trong chu kỳ cô xếp những gì?
- Có mấy hình tròn, mấy hình chữ nhật?
- Hình nào xếp trước, hình nào xếp sau?
- Cô cho trẻ đoán chu kỳ tiếp theo và cô xếp tiếp
- Cô cho trẻ đọc cách sắp xếp đến hết dãy
- Cô nêu quy tắc: Trong chu kỳ có 2 hình tròn, 1hình chữ nhật. Cứ 2 hình tròn lại đến 1 hình chữ nhật . Như vậy hình tròn và hình chữ nhật được sắp xếp theo quy tắc 2-1
* Trẻ xếp cùng cô
- Cô quan sát trẻ xếp và hướng dẫn những trẻ chưa biết xếp
- Trẻ xếp xong cô cho trẻ nhắc lại quy tắc và cất rổ đồ dùng
c. Luyện tập
* Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh ( Xếp tiếp các chu kỳ) 1 -1, 1-2, 2 -1
- Cô xếp trước 1 chu kỳ sau đó trẻ xếp tiếp các chu kỳ. Cả lớp kiểm tra và đọc kết quả
* Trò chơi 2: Ai giỏi nhất  (Tìm quy trình sắp xếp theo mẫu )
- Trên màn hình cô để quy tắc đủ, ở dưới cô để 3 quy trình trong đó có 1 quy trình đúng. Nhiệm vụ của các con là tìm cho đúng
- Cô cho trẻ chơi 3 lần . Sau mỗi lần cô kiểm tra kết quả và cho trẻ đọc lại cách sắp xếp.
- Cô nhận xét tiết học, động viên và tuyên dương trẻ.
- Cô cho trẻ chào khách
- Nhẹ nhàng chuyển hoạt động    - Trẻ chào khách
- Trẻ vỗ tay 


- Ôi! Thích quá! Thích quá!

- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ quan sát khung tranh

- Trẻ trả lời
- Cô xếp 1 hoa 1 lá, hoa và lá,..ạ!

- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ chú ý quan sát


- Trẻ đọc 


- Trẻ thực hiện và nói cách sắp xếp.

- Trẻ quan sát


- Trẻ xếp 
- Trẻ kiểm tra kết quả cùng cô.

- Trẻ nói cách xếp theo quy tắc 1- 2

- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ đọc cách sắp xếp theo quy tắc 2 - 1 

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ xếp

- Trẻ lên chơi trò chơi


- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chào khách
- Chuyển hoạt động