Hình ảnh hoạt động của các bé lớp 5T3

12/ 03/ 2018 13:11:00 0 Bình luận

Tập thể lớp 5T3

Các bé đang tham gia hội chợ quê

Các bé đang làm con trâu từ lá đa

Các bé đang hoạt động tại góc không gian sáng tạo

Giờ hoạt động vệ sinh của bé

                                                                                                         Tác giả

 

                                                                                                           Vũ Thị Út

Viết bình luận