KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện các cuộc vận động, cac phong trào thi đua Năm học: 2017-2018

15/ 03/ 2018 10:18:00 0 Bình luận

 PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN HÔNG THÁI                                                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


 

                                                                         KẾ HOẠCH

 

Triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua

Năm học: 2017-2018

        - Căn cứ Công văn số 2901/SGD&ĐT- GDMN ngày 29/ 8/2017 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017-2018;

         - Căn cứ Kế hoạch số 218/PGD&ĐT-GDMN ngày 9/9/2017, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp học Mầm non huyện Phú Xuyên;

         Trường Mầm non Hồng Thái xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các cuộc vận động: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Mỗi  thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo và phong trào thi đua với chủ đề "Đổi mới,sáng tạo trong dạy và học"; "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" như sau:

I.MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

          1.Mục tiêu:

        a. Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ trẻ trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của trường và đáp ứng yêu cầu xã hội .

       b.Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực, gương mẫu của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tổ chức các hoạt động hàng ngày cho trẻ và trong việc giáo dục đạo đức cho trẻ.

 2.Yêu cầu:

       a. Bổ sung các trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho các lớp, nhóm theo yêu cầu của Thông tư 02 của Bộ GD&ĐT, tạo điều kiện cho trẻ khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ.

       b. Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của giáo viên trong việc thực hiện chương trình GDMN, trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của trẻ.

       c. Tạo điều kiện cho trẻ em được tiếp cận với các bài hát dân ca, trò chơi dân gian của đất nước và địa phương trong các hoạt động hàng ngày.

       d. Phong trào thi đua đảm bảo tính tự giác, tránh gây quá tải trong các hoạt

động của nhà trường. Nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện của lp, của trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, để lại dấu ấn tốt.

II. NỘI DUNG:

1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

2.Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn:

       2.1.Trường đảm bảo an toàn, sạch sẽ, có cây xanh, giàn cây che nắng, thoáng mát. Có "vườn rau, vườn hoa của bé" do trẻ được tự tay chăm sóc tại 6 khu của nhà trường. Lớp học đủ ánh sáng (thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông), bàn ghế phù hợp với độ tuổi của trẻ.

      2.2.Tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trồng cây xanh vào dịp đầu xuân và hướng dẫn cháu 5 tuổi cùng cô giáo chăm sóc cây thường xuyên trong các giờ hoạt động ngoài trời. Mỗi lớp, nhóm cú từ 5-7 chậu cây xanh, cây cảnh trong góc thiên nhiên.

      2.3. Có đủ nước sạch phục vụ sinh hoạt của trẻ, nước uống cho trẻ và giáo viên hàng ngày đảm bảo vệ sinh, an toàn. (Mùa đông được dùng nước ấm)

     2.4. Có nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh của giáo viên và của trẻ, và hàng ngày được vệ sinh sạch sẽ. Công trình vệ sinh được đặt ở vị trí phù hợp.

    2.5. Giáo dục trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ và vệ sinh cá nhân theo yêu cầu qui định của các độ tuổi.

3.Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và  giáo dục trẻ:

3.1.  Đảm bảo 100% số lớp, nhóm tổ chức các hoạt động cho trẻ theo nguyên tắc “ Trẻ là trung tâm- toàn diện- tích hợp- trải nghiệm; quan tâm giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa của dân tộc.

 3.2.Thực hiện đánh giá trẻ theo Bộ chuẩn PTTENT ở 100% số lớp 5 tuổi.  Nhân rộng điển hình lớp sử dụng hiệu quả Bộ chuẩn để hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN.

     3.3. Tiếp tục nâng cao chất lượng tích hợp các nội dung giáo dục an toàn giao thông; giáo dục bảo vệ môi trường;giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào chương trình giáo dục mầm non.

          3.4. Nhà trường có kế hoạch chỉ đạo, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực, chủ động  sáng tạo, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng vươn lên để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy.

          3.5.Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng cho trẻ. Đảm bảo cho trẻ được cung cấp đủ nhu cầu năng lượng hàng ngày qua các bữa ăn ở trường. Có kế hoạch cùng với cha mẹ trẻ khắc phục tình trạng trẻ suy dinh dưỡng

thể nhẹ cân và thể thấp còi xuống dưới 5 %.

          3.6.Tổ chức tốt các hoạt động hàng ngày cho trẻ theo kế hoạch, phù hợp từng độ tuổi để giúp các cháu có lòng tự tin, mạnh dạn trước tập thể và được phát triển toàn diện phù hợp với độ tuổi.

           3.7.Tổ chức tốt nếp tập thể dục buổi sáng theo nhạc cho trẻ và khuyến khích, động viên trẻ tham gia hoạt động "Ngày hội, ngày lễ".

           3.8. Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học và đồ chơi tự tạo theo các chủ đề trong năm học. Mỗi giáo viên có từ 3-5 loại đồ dùng các loại tự làm theo từng chủ đề. Khuyến khích giáo viên sử dụng giáo án điện tử  trong các giờ thao giảng, thi giáo viên giỏi các cấp.

           3.9.Tổ chức buổi học tập trao đổi kinh nghiệm rèn nề nếp  cho trẻ, bồi dưỡng học sinh , xây dựng kế hoạch...trong  các tổ chuyên môn.

  4. Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa các thành viên trong và ngoài nhà trường:

    4.1.Thông qua các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; giáo viên cần chú ý rèn luyện cho các cháu có kỹ năng, nề nếp, thói quen theo yêu cầu của từng hoạt động, đặc biệt là mối quan hệ thân thiện giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ; giữa trẻ với cha mẹ trẻ và cộng đồng.

    4.2. Rèn luyện cho trẻ có thói quen , kỹ năng khi tham gia các hoạt động giáo dục thể chất rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng, thói quen về giáo dục BVMT, ATGT; giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo Việt Nam; giáo dục kỹ năng sống... Từng bước đưa nội dung giáo dục với ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai cho trẻ 5 tuổi.

     4.3. Rèn luyện cho trẻ có thói quen, kỹ năng trong giao tiếp hàng ngày một cách thân thiện với bố mẹ, cô giáo, bạn bè và những người xung quanh.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

       1.Tổ chức cho cán bộ, giáo viên trong trường học tập về nội dung , kế hoạch thực hiện các cuộc vận động; các phong trào thi đua:

      Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; phong trào thi đua với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; " Mỗi  thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo"và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" của nhà trường.

          2. Phát động hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua  với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học";:" Mỗi  thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo"và phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong hội nghị cán bộ giáo viên, nhân viên đầu năm học của nhà trường.

          3. Phát động trong toàn bộ cán bộ giáo viên của trường tham gia, hửng ứng cuộc thi: "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" với 2 nội dung Ứng dụng CNTT, cổng trường em xanh sạch, đẹp, an toàn; Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm,  "Sáng tác hoặc sưu tầm các bài hát dân ca, trò chơi dân gian phù hợp với trẻ mầm non"

          4.Tiếp tục thực hiện qui chế dân chủ trong trường học, đặc biệt lưu ý đến quy tắc ứng xử, thái độ thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường.

          5.Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền xã, thôn, cha mẹ học sinh để cải tạo nhà vệ sinh, nâng cấp sân chơi, cổng trường, khu Phát triển thể chất và mua sắm trang thiết bị dồ dùng cho các cháu theo yêu cầu của Thông tư 02, đặc biệt là đối với các lớp 5-6 tuổi.

          6. Phát động trong toàn thể cán bộ giáo viên trong trường: "Mỗi cán bộ, giáo viên có một sáng kiến đổi mới trong công tác quản lý hoặc chăm sóc giáo dục trẻ" ; thực hiện tốt yêu cầu về lĩnh vực phẩm chất đạo đức lối sống trong quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và quy định về đạo đức nhà giáo.

          7.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội cùng tham gia  vào việc" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"    

        Kế hoạch này được phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường để thực hiện.

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                             

- Phòng GD&ĐT Phú Xuyên(BC)

-Các lớp, nhóm(TH)                                              

 -Lưu VT                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  

Viết bình luận