KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác " xây dựng trường học an toàn phòng chống tai  nạn thương tích cho trẻ”

15/ 03/ 2018 10:23:49 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số:      /KH-MNHT

Hồng Thái, ngày 10  tháng   9  năm 2017

                                            

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác

" xây dựng trường học an toàn phòng chống tai  nạn thương tích cho trẻ”

Trường Mầm non Hồng Thái

năm học 2017-2018

 

          Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

        Trường Mầm non Hồng Thái xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2017 - 2018 cụ thể  như sau:

I.Mục đích, yêu cầu:

      1.Nâng cao nhận thức cho CB- GV- NV trong việc phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống tai nạn giao thông, hóc, sặc, đuối nước, bạo lực... cho CB-GV-NV và học sinh, giảm tối đa tỷ lệ tai nạn thương tích trong và ngoài nhà trường.

       2.Triển khai xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, góp phần xây dựng "trường học thân thiện, học sinh tích cực" tạo môi trường sống, học tập và làm việc an toàn, lành mạnh cho CB - GV- NV  và trẻ em.

II.Nội dung:

          1.Công tác tổ chức chỉ đạo:

     a. Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ của nhà trường. Phân công trách nhiệm cho nhân viên y tế học đường của trường về công tác chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an toàn cho giáo viên, nhân viên, học sinh.

     b.Tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên học tập chuyên đề phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Tổ chức tốt các qui định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày.

     c. Cung cấp đồ dùng, dụng cụ cho tủ thuốc y tế, tài liệu, sách báo, tranh ảnh...phục vụ công tác tập huấn, tuyên truyền theo các yêu cầu trong bảng kiểm xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ. Phối hợp với trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã để tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên y tế của trường.

    d. Chỉ đạo công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng trường học an toàn. phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

    đ. Cập nhật thường xuyên, theo dõi các tại nạn thương tích xảy ra để có hướng chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời trong toàn trường.

          2. Công tác bồi dưỡng tập huấn, giáo dục tuyên truyền:

      a. Nhà trường có kế hoạch chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt việc lồng ghép nội

dung xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ vào trong các hoạt động hàng ngày của trẻ ở trường.

      b. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục các cháu bảo vệ môi trường, xây dựng trường học an toàn, thân thiện. phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

      c. Tổ chức tập huấn cho 100% số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường về cách xử trí, phòng chống một số tai nạn thương tích và các bệnh thường gặp ở trẻ em tuổi Mầm non; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Mầm non; công tác phòng chống bệnh tay- chân - miệng; dịch cúm A/H1N1, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác...

          3. Công tác khảo sát, khắc phục nguy cơ tai nạn thương tích và xử lý khi tai nạn thương tích xảy ra:

      a. Phối hợp với cơ quan Công an, y tế,  xây dựng, tham mưu với chính quyền xã để tiến hành khảo sát nguy cơ tai nạn thương tích trong và ngoài nhà trường. Phân tích xác định rõ nguyên nhân, từ đó bổ sung những biện pháp phòng chống tai nạn thương tích có hiệu quả nhất.

      b. Chủ động và có các biện pháp khắc phục nguy cơ gây tai nạn thương tích, không để xảy ra các tại nạn nghiêm trọng trong nhà trường. Khi có tai nạn xảy ra thì xử lý nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định..

     c.Tham mưu với cấp trên đầu tư sửa chữa cổng trường, tường bao khu đã xuốn cấp (Duyên Yết 2, Lạt Dương xóm 6). Phối hợp với cha mẹ trẻ không cho trẻ mang quà vặt đến lớp ăn để phòng chống ngộ độc các loại phẩm màu.

     d. Quy định nơi để xe cho cha mẹ trẻ khi đưa, đón con  đến trường. Giáo viên trực đóng mở cổng trường đúng giờ quy định hàng ngày. 

4. Công tác kiểm tra đánh giá:

       a.Tăng cường kiểm tra các lớp, nhóm về vệ sinh an toàn thực phẩm, về an toàn đồ dùng đồ chơi, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy; Chỉ đạo nhân viên  y tế thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ.

       b.Tổ chức kiểm tra, đánh giá lớp, nhóm và nhà trường theo bảng kiểm về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ theo yêu cầu của Thông tư 13 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

5.Chế độ báo cáo:

      a.Các lớp, nhóm định kỳ báo cáo tình hình về trường theo kết quả cân đo hàng quý, hàng tháng vào ngày 20.

      b.Trường hợp bất thường có các sự cố xảy ra, trưởng các khu báo cáo nhanh về nhà trường cho BGH phụ trách các khu để kịp thời xử lý.

III.Tổ chức thực hiện:

        1.Chỉ đạo giáo viên thực hiện việc lồng ghép nội dung xây dựng trường học

an toàn, phòng chống tai nạn thương tích vào trong các hoạt động hàng ngày của trẻ.

        2.Tổ chức tập huấn về cách xử trí, phòng chống một số tai nạn thương tích và các bệnh thường gặp ở trẻ mầm non, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Mầm non tới 100% cán bộ giáo viên , nhân viên của trường.

       3.Triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích đến Ban đại diện cha mẹ trẻ, tổ chức ký kết hợp đồng cung cấp các loại thực phẩm, rau sạch cho các bếp ăn của trường.

       4. Tổ chức khảo sát, đánh giá nguy cơ gây tai nạn thương tích trong nhà trường đảm bảo 2 lần /năm học và đề  ra biện pháp khắc phục có hiệu quả.

       5. Tự đánh giá nhà trường theo bảng kiểm trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

       6. Đăng ký xây dựng nhà trường đạt danh hiệu "Trường học an toàn". Nộp hồ sơ đề nghị về tổ Mầm non Phòng giáo dục vào tháng 4/2017.

 

        Kế hoạch này được phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường để thực hiện.

 

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                             

- Phòng GD&ĐT Phú Xuyên(BC)

- Các lớp, nhóm(TH)                                              

 -Lưu VT                             

                                                                                       

 

 

                                                                                 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận