Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2017- 2018

14/ 03/ 2018 09:24:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI                                                      Độc lập – Tự do – hạnh phúc

         Số:       /KH-MNHT                                                                                   Hồng Thái, ngày 08 tháng 6 năm 2017

Kế hoạch

Tuyển sinh năm học 2017- 2018

                 - Căn cứ Điều lệ truờng Mầm non.

                - Căn cứ Công văn số 723/SGD&ĐT-QLT ngày 21/3/2017 của Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội V/v Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017-2018

               - Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-PGD&ĐT huyện Phú Xuyên ngày 09 tháng 5 năm 2017 V/v Tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 – 2018.     

                  - Căn cứ số cháu trong độ tuổi  trên địa bàn xã và điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên của trường trong năm học 2017-2018;

          Trường Mầm non Hồng Thái xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

          1. Tổ chức tuyển sinh đúng qui định, đúng thời gian với tinh thần công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và cha mẹ học sinh có nhu cầu học tập tại trường trên địa bàn xã. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

          2. Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn. Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh có nhu cầu.

          3. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các lớp, nhóm trong trường; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp trong trường với trường có số lớp lớn hơn quy định của Điều lệ trường mầm non ).

       4. Đảm bảo 100% số học sinh đến trường được ăn bán trú tại lớp, nhóm.

        5.Từng cá nhân làm công tác tuyển sinh chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

          6. Không nhận học sinh trái tuyến vào học tại trường (những trẻ có hộ khẩu thường trú tại các xã khác)

II. Nội dung và biện pháp thực hiện:

1. Đối tượng tuyển sinh:

          a. Độ tuổi:     + Nhà trẻ:  Trẻ em từ 13 tháng đến 36 tháng tuổi.

                                 + Mẫu giáo: Trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi.

          b. Số học sinh trên lớp, nhóm:

          - Nhà trẻ:      + Nhóm từ 13 đến 24 tháng tuổi:      20 trẻ/nhóm

                                + Nhóm từ 25 đến 36 tháng tuổi:      25 trẻ/nhóm

          - Mẫu giáo:  + Lớp 3- 4 tuổi:                             25 trẻ/lớp

                               + Lớp 4- 5 tuổi:                             30 trẻ/lớp

                               + Lớp 5- 6 tuổi:                             35 trẻ/lớp

          *Số trẻ trong từng lớp, nhóm có thể tăng thêm so với quy định nhưng phải đảm bảo đủ tỉ lệ số giáo viên/ trẻ/lớp, nhóm và diện tích phòng học của trẻ phải đảm bảo tối thiểu 1,5m2 /trẻ.

 2. Địa bàn và phương thức tuyển sinh:

  a. Địa bàn tuyển sinh:

            - Khu Duyên Trang: Tuyển học sinh mẫu giáo, nhà trẻ (trong độ tuổi  theo kế hoạch tuyển sinh) của thôn Duyên Trang

            - Khu Duyên Yết : Tuyển học sinh mẫu giáo, nhà trẻ (trong độ tuổi  theo kế hoạch tuyển sinh) của thôn Duyên Yết

           - Khu Lạt Dương : Tuyển học sinh mẫu giáo, nhà trẻ (trong độ tuổi  theo kế hoạch tuyển sinh) của thôn Lạt Dương

 b. Phương thức tuyển sinh:

      - Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh của từng lớp, nhóm và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn xã theo quy định (trẻ có hộ khẩu thường trú tại xã).

       - Nhà trường phối hợp với UBND xã tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trong các thôn, xóm về kế hoạch tuyển sinh của trường, tiếp nhận cháu trong các độ tuổi. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường quá khả năng tiếp nhận, nhà trường ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi và trẻ 25-36 tháng tuổi.

       - Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ em 5 tuổi.

  3.Chỉ tiêu tuyển sinh của từng lớp, nhóm:

Ghi chú: Sau khi tuyển sinh căn cứ số học sinh nhà trường sẽ bố trí sắp xếp học sinh theo quy định

4. Hồ sơ tuyển sinh:

     4.1. Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường)

     4.2. Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu)

    4.3. Bản pô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa phương của công an xã cấp.

5. Chuẩn bị các điều kiện cho công tác tuyển sinh:

5.1.Về cơ sở vật chất: 

        Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng lớp, nhóm; nhà trường báo cáo với UBND xã và Phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên  về kế hoạch nhu cầu tu sửa, nâng cấp, xây mới các phòng học và công trình chức năng phụ trợ phụ, mua sắm bổ sung  trang thiết bị của các lớp.

5.2.Về đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên: Tổng số: 61 đ/c, trong đó:

             + Số CBQL: 3 đ/c, so với nhu cầu : đủ

             +Số giáo viên trực tiếp đứng lớp: 45 đ/c; so với nhu cầu: Thiếu (vì có  GV nghỉ TS, 1 GV nghỉ hưu T11.2017, 01 GV nghỉ hưu T3.2018, 04 GV hợp đồng huyện, nhiều điểm trường).

              +Số nhân viên nấu ăn hiện có: 9, so với nhu cầu: thiếu 2

              +Nhân viên hiện có:  4, so với nhu cầu: Thiếu 2( 01 NV y tế, 01HĐ 68 bảo vệ)

      Nhà trường cần làm tốt công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền để đảm bảo về CSVC trong năm học 2017-2018                

5.3.Về cha mẹ học sinh:

       - Nhà trường tham mưu với UBND xã chỉ đạo đài truyền thanh xã làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân trong xã nắm được kế hoạch và quy định công tác tuyển sinh trong năm học 2017-2018 của nhà trường.

        - Thông báo công khai đối tượng, địa bàn tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh và  chỉ tiêu tuyển sinh của từng nhóm, lớp ở các thôn tới các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân trong xã.

III.Thời gian, địa điểm tuyển sinh:

           Học sinh tất cả các độ tuổi của năm học 2017-2018 tuyển vào các lớp nhóm theo qui định về  địa bàn tuyển sinh của nhà trường tại các khu mầm non của các thôn: 

* Thời gian tuyển sinh

- Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 22/6/2017:

           Cha mẹ học sinh có con trong độ tuổi 5 tuổi chưa ra lớp, đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

            Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến

 - Từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2017:

           Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại trường (dành cho những học sinh chưa đăng ký trực tuyến) và  trẻ từ 13 tháng đến 4 tuổi (chưa ra lớp)

            - Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật);

            + Sáng: từ 7h00’ đến 10h00 ;

            + Chiều: từ 14h30’ đến 16h30’

* Địa điểm đăng ký tuyển sinh trực tuyến và nhận hồ sơ trực tiếp:

           - Điểm trường tại thôn Duyên Yết: Đối với các cháu có sổ hộ khẩu thường trú tại các thôn: Duyên Yết 

           - Điểm trường tại thôn Duyên Trang: Đối với các cháu có hộ khẩu thường trú tại các thôn: Duyên Trang

         - Điểm trường tại thôn Lạt Dương (xóm 6): Đối với các cháu có sổ hộ khẩu thường trú tại các thôn: Lạt Dương

IV.Tổ chức thực hiện:

            1. Phân công giáo viên làm công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi ở địa bàn các thôn để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường.

          2. Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 của nhà trường, báo cáo Phòng GD&ĐT huyện và UBND xã.

             3. Công bố công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường về địa bàn tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

             4. Thành lập Hội đồng tuyển sinh (do Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên ra quyết định) thành phần gồm có: Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng; thư ký Hội đồng trường làm thư ký Hội đồng tuyển sinh; các uỷ viên là các phó hiệu trưởng, giáo viên cơ hữu đại diện cho các khối lớp trong trường.

             5. Tổ chức tuyển sinh: Khi tiếp nhận hồ sơ nhập học của học sinh, giáo viên được phân công làm công tác tuyển sinh cần kiểm tra kỹ sự trùng khớp của các thông tin về học sinh như họ tên (lưu ý tên đệm), ngày tháng năm sinh, nơi sinh…  của các loại giấy tờ liên quan. Nếu thấy trùng khớp thì giáo viên ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh Đã kiểm tra khớp với bản chính giấy khai sinh và sổ hộ khẩu sau đó ký và ghi rõ họ tên người kiểm tra. Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Giáo viên được phân công kiểm tra hồ sơ của trẻ và hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

         Trong thời gian tuyển sinh, giáo viên các lớp không được vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản tiền ngoài quy định cho nhà trường.

          6.Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, Ban giám hiệu nhà trường phân công thường trực hàng ngày tại các khu để hướng dẫn giáo viên thực hiện theo đúng kế hoạch và giải quyết kịp thời các khó khăn, thắc mắc của cha mẹ trẻ.

         7. Kết thúc thời gian tuyển sinh, hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả công tác tuyển sinh với UBND xã và Phòng GD&ĐT huyện.

          Kế hoạch này được phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nghiêm túc thực hiện. 

 Nơi nhận:                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT huyện;      (Để B/c)

-UBND xã;          

-Lưu: VT.

 

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ XUYÊN

 

 

 

Viết bình luận