Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm học 2017-2018

15/ 03/ 2018 10:11:00 0 Bình luận

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

BCĐ CÁC CUỘC VĐ, CÁC PT THI ĐUA

Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo

các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm học 2017-2018

1.Trưởng ban chỉ đạo:   

        Bà Trần Thanh Thủy :     BTCB- Hiệu trưởng: Phụ trách chung

2. Phó trưởng ban chỉ đạo:

        - Bà Nguyễn thị Nhàn: Phó BTCB- PHT: Phụ trách công tác  kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các lớp, nhóm trong trường. Phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong đội ngũ. Phụ trách trực tiếp nội dung: Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào thi đua với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

          - Bà Lê Thị Thúy Phó HT: Phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong đội ngũ. Phụ trách trực tiếp nội dung: Xây dựng trường lớp Sáng- xanh- sạch đẹp- an toàn; Tích cực ứng dụng CNTT vào trong công tác CS-GD trẻ.

          3. Thư ký:   Bà Nguyễn Thị Xuyến: CT Công đoàn- giáo viên: Có nhiệm vụ tổng hợp kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên, xếp loại sáng kiến kinh nhiệm theo kế hoạch. Lưu giữ hồ sơ của các cuộc vận động, các phong trào thi đua của nhà trường trong năm học chuyển giao cho văn thư.

        4. Các ủy viên:

      - Bà Vũ Thị út:  Đôn đốc việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các lớp tổ mẫu giáo. Các lớp khu Duyên Trang

      - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy: Đôn đốc việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các nhóm nhà trẻ. các nhóm khu Duyên trang

     + Nguyễn Thị Thắm và bà Nguyễn Thị Xuyến : Đôn đốc việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của nhóm, lớp khu Duyên Yết 1

      + Bà Phan Thị Yến: Đôn đốc việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của nhóm, lớp khu Duyên Yết 2

     + Bà Nguyễn Thị Hường: Đôn đốc việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các nhóm, lớp khu Lạt Dương 1

     + Bà Đặng Thị Tuyến: Đôn đốc việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của nhóm, lớp khu Lạt Dương 2.

                                                                                                                         BAN CHỈ ĐẠO                

Viết bình luận