PHÂN CÔNG  Trách nhiệm các thành viên trong Ban chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện :" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh"

15/ 03/ 2018 10:43:00 0 Bình luận

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

      BAN CHỈ ĐẠO                                    

                                                                                     PHÂN CÔNG

 Trách nhiệm các thành viên trong Ban chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện :" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh"

Trường Mầm non Hồng Thái năm học 2017-2018

1.Trưởng ban chỉ đạo:    

Bà Trần Thanh Thủy :      Hiệu trưởng - Phụ trách chung

2. Phó trưởng ban chỉ đạo:

       Bà Nguyễn Thị Nhàn và bà Lê Thị Thúy - Phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường về nội dung, kế hoạch tiếp tục thực hiện:" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo lịch của Đảng uỷ tổ chức cho cán bộ, giáo viên trong trường được học tập các nội dung về tấm gương đạo đức của Bác, các tác phẩm của Bác viết để giáo dục cán bộ, đảng viên…

3. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Xuyến: CTCĐ, phụ trách công tác giáo dục tuyên truyền động viên công đoàn viên thực hiện tốt nội dung của kế hoạch. Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

4. Các uỷ viên

       + Bà Vũ Thị Út và bà Nguyễn Thị Thu Thủy: Phụ trách theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của cán bộ, giáo viên, nhân viên  khu Duyên Trang.

       + Bà Nguyễn Thị Thắm và bà Nguyễn Thị Xuyến: phụ trách công tác theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của cán bộ, giáo viên, nhân viên  khu Duyên Yết 1, 2

        + Bà Phan Thị Yến phụ trách công tác theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của, giáo viên, nhân viên  khu Duyên Yết 3

        + Bà Nguyễn Thị Hường phụ trách công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ, giáo viên, nhân viên  khu Lạt Dương 1

       + Bà Đặng Thị Tuyến phụ trách công tác theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của cán bộ, giáo viên, nhân viên  khu Lạt Dương 2

                                                                                                                                    BAN CHỈ ĐẠO

 

 

Viết bình luận