THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO NHỠ Năm học 2017-2018

14/ 03/ 2018 15:49:50 0 Bình luận

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO NHỠ

Năm học 2017-2018

Thứ

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Thứ 2

Khám phá

Khám phá

Khám phá

Khám phá

Thứ 3

Thể dục

Âm nhạc

Thể dục

 

Âm nhạc

 

Thứ 4

Tạo hình

Tạo hình

Tạo hình

 

Tạo hình

 

 

Thứ 5

 

LQVT

 

LQVT

 

LQVT

 

LQVT

 

Thứ 6

 

Văn học

 

 

Văn học

 

 

Văn học

 

 

Văn học

 

Viết bình luận