THỜI KHÓA BIỂU NHÓM 25 - 36 THÁNG NĂM HỌC 2017 - 2018

15/ 03/ 2018 08:27:22 0 Bình luận

THỜI KHÓA BIỂU

NHÓM 25 - 36 THÁNG NĂM HỌC 2017 - 2018

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Tuần 1- tuần 4

 

HĐ Vận động

HĐ Nhận biết

HĐ Âm nhạc

HĐ Văn học

HĐ Tạo hình

                                                                                                                

                                                            Giáo viên xây dựng

 

                                                                                                                                                                                       Nguyễn Thị Thu Thủy

Viết bình luận